Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Odsłon : 1521214

Dzisiaj jest: Niedziela
15 Grudnia 2019
Imieniny obchodzą
Celina, Fortunata, Ignacy, Iga, Ignacja,
Żegota, Krystiana, Nina, Walerian,
Waleriana, Wolimir

Do końca roku zostało 17 dni.
Zodiak: Strzelec

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

Uwaga
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.
 • Błąd
  • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:

  HELLOWEEN 2008

  {gallery}89/helloween_08{/gallery}

  Szlaki turystyczne

  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczaj?cymi jej przebieg i u?atwiaj?cymi odnalezienie w?a?ciwej drogi.

  Id?c do rezerwatu Kolno Mi?dzychodzkie napotkali?my takie oto oznaczenia:

  {gallery}szlaki_tur{/gallery}

  11 listopada pod pomnikiem

  Sadzenie TUI

  Więcej…

  Więcej…

  Dnia 3 pa?dziernika w sto?ówce szkolnej odby? si? konkurs plastyczny zorganizowany przez SU. W konkursie uczestniczyli uczniowie szko?y podstawowej .

  Dzieci wykona?y stemple wycinaj?c ró?ne kszta?ty w ziemniakach.  Przygotowanymi piecz?tkami stemplowa?y kartki papieru. 

  Tak powsta?y pi?kne jesienne li?cie, które zdobi? korytarz w naszej szkole.

  ?wi?to Pieczonego Ziemniaka

  Dnia 26 wrze?nia w szkole podstawowej odby?o si? ?wi?to Pieczonego Ziemniaka.

  O godzinie 9.00 uczniowie wraz z wychowawcami udali si? na przysta? ,,Stanica" nad rzek? Wart?. Pogoda w tym dniu nam nie dopisa?a, by?o ch?odno i mglisto.

  Rozgrzewali?my si? przy ognisku piek?c kie?baski i ziemniaki. Po obfitym posi?ku mo?na by?o rozgrza? si? uczestnicz?c w zabawach i konkurencjach sportowych.

  Bawili?my si? weso?o . Do szko?y wrócili?my oko?o godziny 11.00.

   

  Podzi?kowania od Nadle?nictwa

  Otrzymali?my podzi?kowanie od Nadle?niczego p.Bielanowskiego za udzia? w "Akcji Sprz?tanie ?wiata". Cieszymy si?, ?e mogli?my uczestniczy? aktywnie w tym wydarzeniu.

   foto_SP i foto_Gim/Zaw

  Grzybobranie 2008

  Tradycyjnie co roku uczniowie Gimnazjum wyje?d?aj? do lasu na grzybobranie. Jest to   nasze 4 spotkanie. Pomoc w organizowaniu imprezy w??czaj? si? rodzice naszych uczniów. Dzi?ki nim przy ognisku nie braknie pysznych smako?yków, pieczonych ziemniaków i kie?basy.  W tym roku zbiory grzybów  by?y bardzo obfite. Ze zgromadzonych grzybów uczniowie na zaj?ciach wykonywali zapiekanki. Cze?? grzybów przeznaczyli?my na suszenie. Podczas zaj?? kulinarnych  piekli?my "s?odkie grzybki", którymi pocz?stowali?my rodziców, w podzi?kowaniu za organizacj? imprezy. Nast?pne spotkanie za rok. FOTO


  Sprz?tanie ?wiata - wrzesie?2oo8

  Akcja Sprz?tanie ?wiata - "Ziemia w Twoich R?kach" - w naszej szkole.

  W pi?tek 19.o9. wraz z Nadle?nictwem Mi?dzychód w??czyli?my si? w Sprz?tanie ?wiata. Szko?a Podstawowa porz?dkowa?a teren przy Szkó?ce le?nej w Kaplinie, Gimnazjum i ZSZ las na Olminie.

  Uczniowie z Podstawówki na zako?czenie odpoczywali przy ognisku. Gimnazjali?ci odkryli nowe trasy rekreacyjne za Bocianim Gniazdem.

  Las odp?aci? nam si? wspania?ymi okazami borowików, sów, kozakówi oczywi?cie podgrzybków.

  FOTO

  Sprz?tanie ?wiata w O?rodku

  Akcja Sprz?tanie ?wiata - "Ziemia w Twoich R?kach" - w naszej szkole.

  W pi?tek 19.o9. wraz z Nadle?nictwem Mi?dzychód w??czamy si? w t? akcj?:

  • szko?a podstawowa - wyjazd autobusem w las o 8oo - powrót ok 1113.
  • gimnazjum - w tym czasie - pieszo w stron? Olminu.
  Zach?camy wszystkich do aktywnego wykorzystania tego czasu.

  Wycieczka "?ladami zwierz?t"

  9 wrze?nia uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w wyciecze do Gorzowa i ?wierkocina, ktrej celem by?o zwiedzenie Zoo - Safari i parku Dinozaurw w Nowinach Wielkich.

  Najwi?ksz? atrakcj? Parku Dinozaurw w jest 700 m ?cie?ka edukacyjna z modelami dinozaurw naturalnej wielko?ci...

  FOTOGRAFIE

  Więcej…

  Sprz?tanie ?wiata 2008

  W dniach 19-21 wrze?nia trwa? b?dzie akcja Sprz?tanie ?wiata pod has?em "Ziemia w Twoich R?kach".

   strona organizacyjna

  ?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok

  NIECH MAGICZNA MOC WIGILIJNEGO WIECZORU PRZYNIESIE SPOKóJ I RADO??.

  NIECH KA?DA CHWILA ?WI?T ?YJE W?ASNYM PI?KNEM,

  A NOWY ROK OBDARUJE POMY?LNO?CI? I SZCZ??CIEM.

   !!!  W E S O ? Y C H   ? W I ? T  !!!

  prosz? czeka? chwilk? - ?aduje si? animacja

   

  Strona 31 z 31

  You are here