Urodziny Kubusia Puchatka
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Urodziny Kubusia Puchatka

Email Drukuj PDF

Pod has?em ?Prosz?, dzi?kuj?, przepraszam? ?wi?towali?my w pi?tek 28 pa?dziernika sme urodziny Kubusia Puchatka. Na pocz?tek spotkania dzieci ze szkolnego ko?a teatralnego przygotowa?y dla wszystkich go?ci przedstawienie pt. ?Szcz??liwy dzie? kochania?...

Czerwone serca sta?y si? t?em gor?cych ?ycze? urodzinowych dla Kubusia. Aby przybli?y? dzieciom temat czytanych opowiada? ka?da grupa dzieci przedstawia?a zagadk? w formie kalambur i p?niej wys?ucha?a czytanej przez nauczyciela historii z cyklu ?Bon czy Ton Savoir?vivre dla dzieci " . Aby nie zapomnie? o dobrych manierach dzieci przyklei?y odgadni?te has?a na papierowych sercach z gazety. W taneczne rytmy zaprosi? dzieci zesp? Flamaster, pokazuj?c uk?ady ruchowe do znanych piosenek bajkowych. A pan Maciej z Januszem zaprezentowali piosenk? na temat dobrego zachowania. Dope?nieniem urodzinowej tradycji Kubusia by? tort w kszta?cie serca w rozmiarze XXL, czyli dopasowanym do liczby dzieci w naszej szkole. Wykonany przez p. Ann? Napiera??, Dorot? Mleczak, Agnieszk? Milert oraz Lidi? i Mart? Sochack? jak rwnie? dzi?ki pomocy p. Uli Kachel.


W imieniu wszystkich ma?ych i du?ych serdecznie dzi?kujemy!!!

Bardzo wszystkim smakowa?o.

You are here