Autorskie spotkanie Pola i jej przyjaciele
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Autorskie spotkanie Pola i jej przyjaciele

Email Drukuj PDF

Dnia 12 wrze?nia odby?o si? autorskie spotkanie z Ma?gorzat? B?belczyk w Centrum Animiacji Kultury w Mi?dzychodzie Ma?gosia B?belczyk jest autorem projektu "Pola i jej przyjaciele, finansowanym przez Centrum Animacji Kultury w Mi?dzychodzie w ramach inicjatyw lokalnych w gminie Mi?dzychd. POLA I JEJ PRZYJACIELE to jej kolejna ksi??ka.

Pani Ma?gosia jako osoba niepe?nosprawn? i zaprosi?a do wsp?pracy dzieci niepe?nosprawne z naszego O?rodka, aby stworzy?y rysunkow? posta? Poli, bohaterki ksi??ki. W konkursie plastycznym bra?o udzia? 23 uczniw z naszej szko?y. Podczas wydarzenia wr?czono nagrody dla laureatw konkursu plastycznego. II miejsce zaj??a Ania Bartkowiak. Natomiast Zuzia Pucek, Hania Kami?ska, Damian Czapli?ski i Karolina Fornalkiewicz otrzymali wyr?nienie.
Pani Ma?gosia spotka?a si? z dzie?mi podczas tworzenia prac w czerwcu podczas warsztatw w naszym O?rodku.

You are here