III Bieg Integracyjny - 8.06.2018
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

III Bieg Integracyjny - 8.06.2018

Email Drukuj PDF

08. 06. 2018 r. to dzie?, w ktrym ponad dwie?cie wspania?ych osb wzi??o udzia? w III Biegu Integracyjnym...

W tegorocznej edycji Biegu wzi?li udzia? uczniowie i nauczyciele Zespo?u Szk? Jedynka, Zespo?u Szk? Dwjka, Zespo?u Szk? Technicznych, podopieczni ?rodowiskowego Domu Samopomocy, wychowankowie Placwki Opieku?czo- Wychowawczej "Nasz Dom" w Chrzypsku Wielkim, Starosta J?drzej Schubert, Przewodnicz?cy Rady Powiatu Rafa? Litke, Dyrektor PCUW Dariusz Nowak, Burmistrz Krzysztof Wolny, pan Ryszard Rogala, przedstawicie Powiatowej Komendy Policji w Mi?dzychodzie, Powiatowej Komendy Stra?y Po?arnej w Mi?dzychodzie, panu Krzysztofowi Sobkowskiemu- Mi?dzychd NaszeMiasto.pl, nasi uczniowie, ich Rodziny, pracownicy O?rodka. Bieg nie odby?by si? gdyby nie wspieraj?ce nas firmy: Marbo, Victaulic, Balco, Bank PKO BP, ABC Czepczy?ski, Nadle?nictwo Mi?dzychd oraz powiat mi?dzychodzki i gmina Mi?dzychd. Przy tej okazji nale?y tak?e wspomnie? o ogromnej pomocy ze strony w?a?ciciela i pracownikw Hotelu Neptun (p.Agnieszko :)).Lody po Biegu dla dzieci i m?odzie?y zapewni? dyrektor SOSzW-Krzysztof Krzy?aniak. Medale wr?cza?a pani dyrektor Miros?awa Matusiak. Relacja filmowa- EXPRESS MI?DZYCHODZKI. Atmosfera by?a jak pogoda tego dnia- wspania?a. Dzi?kujemy, ?e brali?cie dla nas urlopy, po?wi?cili?cie swj czas przyje?d?aj?c wiele kilometrw. Wiemy, ?e organizacja nie by?a jeszcze doskona?a, ale obiecujemy, ?e si? poprawimy. Na ka?dym kroku organizacji spotykali?my si? z u?miechem, przychylno?ci? i wsparciem. To dzi?ki Wam u?miecha? si? b?dziemy bardzo d?ugo.Dzi?kujemy dyrekcji oraz wszystkim, ktrzy pomagali w jakikolwiek sposb przy organizacji Biegu- Joanna Kunze i Tomasz Molik (d"e"rektorzy Biegu)

You are here