WYCIECZKA - dokumenty
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

WYCIECZKA - dokumenty

Email Drukuj PDF

DOKUMENTACJA WYCIECZKI

(Należy dostarczyć do zatwierdzenia max.3dni przed rozpoczęciem wycieczki)

 1. Karta wycieczki zatwierdzona przez dyrektora szkoły (kopia pozostaje w szkole). Należy bardzo dokładnie opracować program wycieczki: trasa, zwiedzane obiekty, przystanki. Program powinien być dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników.
 2. Lista uczestników wycieczki (kopia pozostaje w szkole).
 3. Pisemne zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci w wycieczce.(Do wglądu)
 4. Regulamin wycieczki ( Dostosować do rodzaju wycieczki z uwzględnieniem przepisów BHP-zapoznać uczestników-symboliczne podpisy, można też rodziców lub opiekunów prawnych, kopia pozostaje w szkole)
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe po zakończeniu wycieczki. Rozliczenie finansowe należy przedstawić na najbliższym spotkaniu z rodzicami.. Po zakończonej wycieczce należy dokonać jej podsumowania z uczestnikami ( np. gazetka, kronika, wręczenie dyplomów uczestnictwa, wymiana wrażeń itp.)

 

Do pobrania pliki MsWORD oraz PDF .You are here