PODSUMOWANIE ? ENDOMONDO 01.09.2015r. - 31.-02.2016r.

Drukuj

??cznie w rywalizacji w pierwszym p?roczu bra?o udzia? 29 osb (w tym 8 nauczycieli i jeden rodzic).
Wi?kszo?? uczniw bra?a udzia? bez aktywacji konta na endomondo - sportowe wtorki SU, wycieczki krajoznawcze. Liczymy, ?e wiosn? prze?amiecie si? i zaczniecie korzysta? z aplikacji endomondo do celw konkursu oraz w?asnej przyjemno?ci i satysfakcji.

Wyniki:

Uczniowie z najwi?ksza ilo?ci? kilometrw:
1 - Mateusz Mleczak- kl PP- 156,27 km
2 - Sebastian Piotrowski- kl I/II G- 111 km
3 - Mateusz Lusina- kl III Z- 99 km
4 - Mi?osz Andrzejczak- kl I/II G- 95 km

Nauczyciele z najwieksza ilo?ci? kilometrw:
1 - p. Asia Kunze- 429,25 km
2 - p. Dagmara Wi?niewska- 370, 69 km
3 - p. Pawe? Jankowski- 169,05 km
4 - p. Asia Gieremek- 144,43 km
5 - p. Sylwia ?wi?tek- 135,2 km (tytu? najlepszego grala za zdobycie ?nie?ki zim?- 1602 m n. p. m.)
6 - p. Miros?awa Matusiak- 100,35 km (dla klasy PP)
7 - p. Magda Duszy?ska 66 km (dla klasy III Z)
8 - p. Magda Ren- 32,11 km

Rodzic:

p. Mleczak- 156,27 km

Rywalizacja klasowa- najwi?cej kilometrw:
I - klasa I/II- 777,25 km
II - klasa PP ? 517,51 km
III - klasa G23A- 460,69 km
IV - klasa IIIG- 235,2 km
V - klasa I/II Z- 204,05 km
VI - klasa G123B- 179,43 km

VII - klasa III Z- 165 km

Wed?ug regulaminu wygrywa klasa, ktra zdoby?a najwiecej kilometrw w przeliczeniu na uczestnikw z danej klasy:

I - klasa G23A- 153,56 km- 3 osoby
II - klasa I/IIG- 129,54km- 6 osb
III - klasa PP- 103,502 km- 5 osb
IV - klasa G123B- 89,71 km- 2 osoby
V - klasa I/II Z- 51,01 km- 4 osoby
VI - klasa IIIG- 39,2 km- 6 osb
VII - klasa IIIZ- 41,25 km- 4 osoby

ORGANIZATORZY: JOANNA KUNZE, TOMASZ MOLIK