Obchody Dnia Pieczonego Ziemniaka
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Obchody Dnia Pieczonego Ziemniaka

Email Drukuj PDF

15 pa?dziernika zorganizowany zosta? Dzie? Pieczonego Ziemniaka. Niestety pogoda sp?ata?a na psikusa i ca?a impreza odby?a si? w szkolnej sto?wce. Dzieci ch?tnie uczestniczy?y w sportowych zabawach i rywalizowa?y ze sob?. Bohaterem zabaw by? ziemniak. Po zako?czonych sportowych zmaganiach pokrzepili?my si? pieczonymi kie?baskami.

You are here