e-p.JUSTYNA
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

e-p.JUSTYNA

Podstawy przedsiębiorczości I,II branż.

Email Drukuj PDF

11.05.2020 Poniedziałek

Temat: Cele działania przedsiębiorstwa.

1. Przeczytaj temat z podręcznika str.183

2. Wykonaj notatkę. Przepisz punkty z PODSUMOWANIA tematu ze str. 187

3. Wyślij mailem wykonaną notatkę.

12.05.2020 Wtorek

Temat: Biznesplan własnego przedsiębiorstwa.

Podręcznik str. 188

1. Biznesplan jest dokumentem, który:

- określa i wytacza działalność przedsiębiorstwa w przyszłości

- pozwala obliczyć pewne zasoby, przewidywane koszty i ocenić czy opłaci się ponosić ryzyko związane z inwestowaniem

- stanowi podstawę do kontrolowania, czy w praktyce działania zmierzają do wytyczonego celu

- pozwala podjąć właściwe decyzje, dotyczące teraźniejszości i przyszłości przedsiębiorstwa

2. Biznesplan to plan działalności przedsiębiorstwa, dokument zawierający analizę celów i sposobów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

3. Funkcje biznesplanu

a) wewnętrzna ( proszę rozwinąć i opisać funkcję wewnętrzną str. 189)

b) zewnętrzna ( proszę rozwinąć i opisać funkcję zewnętrzną str. 189)

4. Biznesplan składa się z następujących części:

- streszczenie planu

- charakterystyka firmy

- analiza rynku

- strategia marketingowa

- profil produkcji

- zarządzanie

- plan finansowy

- załączniki

Zapoznaj się z tabelą ze str. 189, w której jest przedstawiona przykładowa struktura biznesplanu.

5. Zasady opracowania biznesplanu (str. 190 Napisz jaki powinien być dobrze opracowany  biznesplan)

Wyślij mailem wykonaną notatkę

You are here