DLA NAUCZYCIELA
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

DLA NAUCZYCIELA

Przetrwa?e odruchy

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/teksty/asia/przetrwale_odruchy.ppt


TIK - Technologie Informacyjne i Komunikacyjne

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/teksty/asia/tik_na_lekcjach.ppt


Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy p-p

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/teksty/nauczyciel/organizowanie_udzielanie_ppp.pdf


Normy spo?eczne i postawy w szkole

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/teksty/nauczyciel/normy_spoleczne_w_szkole.pdf


Wdra?anie nowej podstawy programowej

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/teksty/nauczyciel/wdrazanie_nowej_pp.pdf


Terapia Taktylna

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/images/stories/asia/terapia_taktylna.pdf


Dopalacze

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/teksty/nauczyciel/dopalacze.pdf


Excel dla nauczyciela

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/teksty/nauczyciel/excel_frekwencja.pps


Edukacja przez ruch

Email Drukuj PDF

Edukacja przez ruch - to pedagogiczny system kszta?cenia i terapii przeznaczony przede wszystkim do pracy z dzie?mi w przedszkolu i na poziomie edukacji pocz?tkowej. System EPR jest zbiorem technik i metod kszta?cenia wyprowadzonych z ruchu swobodnego lub rytmicznego. Wszystkie metody i techniki wi??? ze sob? wewn?trzne zasady dydaktyczne systemu EPR, ktry jako ca?o?? tworzy metod? ca?o?ciowego, a wi?c holistycznego rozwoju dziecka. Podstawy systemu przedstawia prezentacja.

Więcej…
You are here