e-p.MARZENA
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

e-p.MARZENA

REWALIDACJA - dla klasy VII i VIII - KWIECIEŃ

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/images/stories/e-nauczanie/marzena_rewalidacja_kwiecien_78.pdf


 

REWALIDACJA - dla klasy IV, V i VI - KWIECIEŃ

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/images/stories/e-nauczanie/marzena_rewalidacja_kwiecien_456.pdf


 

 

KACPER L - SPRAWDZIAN Z FIZYKI Z DZIAŁU

Email Drukuj PDF

SPRAWDZIAN Z FIZYKI Z DZIAŁU  - WIADOMOŚCI WSTĘPNE – KLASA VII 54 pkt

IMIĘ I NAZWISKO:                                                                                                                                             DATA:

1.Które z wymienionych niżej zjawisk można nazwać zjawiskami fizycznymi ?                             5p

piorun, rozmnażanie ryb, tęcza na niebie, zaćmienie Słońca, oddychanie roślin, poślizg samochodu podczas hamowania, zderzenia kul bilardowych

2.Podkreślone wyrazy wpisz do odpowiedniej rubryki : topnienie lodu, sól, wybuch wulkanu, nożyczki, atrament,  zeszyt 6p

zjawisko fizyczne

 

ciało fizyczne

 

substancja

 

 

3. Za ojca fizyki uważa się :                1p

Kopernika                             Arystotelesa                         Galileusza

4. Jednostki z tabelki zapisz do odpowiednich wielkości fizycznych :   7p

kilogram, kilometr, stopień Celsjusza, minuta, centymetr, gram

 

masa :                                                                                                 temperatura :

długość :                                                                                             czas :

5. Odczytaj skróty :           9p

mm –                                                    dag -                                                      cm3 -

km –                                                     s -                                                           m -

m2 -                                                       cm -                                                       kg –

6.Zamień jednostki długości :         12p

 

3 km =   m            5000 m =              km          600 cm =              m               8  m =                 cm

 

2 km =   m            6000 m =              km          300 cm =              m            5 m =     cm

 

15 cm =                                mm        3 cm=                    mm        20 mm=                cm          40 mm=                                cm

1 km = 1000 m        1 m = 100 cm        1 cm = 10 mm

7. Zamień jednostki masy :             8p

 

2kg =            g        4000 g =                kg           65 dag =                g              170 g =       dag

 

5kg =            g        2000 g =                kg           37 dag =                g              60 g =           dag

 

1 kg = 1000 g       1 dag = 10 g

 

8.Wykonaj trzykrotny pomiar masy zeszytu :                 6p

a)     Oblicz średni wynik

b)    Napisz, jaki jest błąd systematyczny – dokładność przyrządu

c)     Zapisz średni wynik z błędem

 

 

CHEMIA - pochodne węglowodorów

Email Drukuj PDF

DZIAŁ: „POCHODNE WĘGLOWODORÓW – KWASY KARBOKSYLOWE”- CHEMIA

Zadania wykonaj do świąt. Skorzystaj z książki.

IMIĘ I NAZWISKO:                                                                                           DATA:

43 Temat lekcji:                „Szereg homologiczny kwasów karboksylowych”książka str. 157 -160

1.Co to są kwasy organiczne ?

 

2. Co to są kwasy karboksylowe ?

 

3. Co to jest grupa karboksylowa ?

 

 

4. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych:

Liczba atomów węgla w kwasie

Nazwa systematyczna kwasu

Nazwa zwyczajowa

Wzór strukturalny

Wzór sumaryczny

1

 

kwas metanowy

 

 

 

kwas mrówkowy

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Ogólny wzór kwasów karboksylowych:

 

 

 

44 Temat lekcji:                „Kwas metanowy – właściwości i zastosowanie”książka str. 161 -163

1.Wymień właściwości kwasu metanowego.

 

 

2. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Kwas mrówkowy to nazwa zwyczajowa kwasu metanowego

 

P

F

Kwas metanowy ma stały stan skupienia i bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie

 

P

F

Kwas metanowy powoduje poparzenia skóry

 

P

F

Wodny roztwór kwasu metanowego ma charakterystyczny owocowy zapach

 

P

F

Kwas metanowy ulega reakcjom spalania i reakcji dysocjacji jonowej

 

P

F

 

3. Wymień po jednym przykładzie zastosowania kwasu metanowego w każdej z podanych gałęzi przemysłu:

przemysł kosmetyczny:

przemysł farmaceutyczny:

garbarstwo:

 

45 Temat lekcji:                „Kwas etanowy – właściwości i zastosowanie” książka str. 164 -168

1.Wymień właściwości kwasu etanowego.

 

 

2. Wykreśl te właściwości, które nie są właściwościami kwasu etanowego.

ciecz / substancja stała

bezbarwny / biały

ma charakterystyczny zapach / jest bezwonny

trudno rozpuszcza się w wodzie / bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie

palny / niepalny

3. Wymień po jednym przykładzie zastosowania kwasu etanowego w każdej z podanych gałęzi przemysłu:

przemysł tworzyw sztucznych:

przemysł farmaceutyczny:

przemysł spożywczy:

FIZYKA - drgania i fale

Email Drukuj PDF

DZIAŁ: „DRGANIA I FALE” - FIZYKA

Zadania wykonaj do świąt. Skorzystaj z książki.

IMIĘ I NAZWISKO:                                                                                           DATA:

41Temat lekcji:                 „Jak powstaje fala mechaniczna” książka str. 171 – 173

1.Wykonaj doświadczenie 1:

a) opis: jeden koniec długiego  grubego sznura przymocuj do krzesła a drugi koniec trzymając w ręce szybko potrząśnij kilkakrotnie w górę i w dół

obserwacje:

wnioski: ………………… na sznurze powstała w wyniku przenoszenia się drgań z ręki na …………………….

2. Wykonaj doświadczenie 2 :

a) opis: wlej do miski wodę, a następnie rytmicznie uderzaj ołówkiem w powierzchnię wody

obserwacje:

wnioski:rozchodzące się …………………… tworzą falę. Powstaje ona na skutek przenoszenia się …………………. z …………….. na wodę

3. Wykonaj doświadczenie 3 :

a) opis: uderzaj rytmicznie metalowym przedmiotem w blat stołu

 

obserwacje:

wnioski:Energia drgań ręki rozchodzi się w powietrzu w postaci ………………….. dźwiękowej.

 

Wnioski:

 

1)      W/w doświadczeniach powstawały fale mecha…………………………..

2)      Źródłem fali jest drgające cia………

3)      Falą mechaniczną nazywamy zaburzenie ośr…………… (odkształcenie) – pod wpływem rozchodzącej się energii z pewną prędkością bez przemieszczania się tego ośr……………… - masy (materii)

 

42 Temat lekcji:                „Wielkości opisujące falę” książka str. 173 – 175

Opracuj pytania:

 1. Co to jest długość fali ? Jaką literą oznaczamy ?

 

 

 1. Co to jest okres fali ? Jaką literą oznaczamy ?

 

 

 1. Co to jest amplituda fali ? Jaką literą oznaczamy ?

 

 

 1. Co to jest częstotliwość fali ? Jaką literą oznaczamy ?

 

 

 

 1. Napisz wzory z których obliczamy częstotliwość i prędkość fali.

 

 

 

SP - chemia i fizyka - 2020.03.30

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/images/stories/e-nauczanie/sp_chemia_fizyka.pdf


 

Branżowa - fizyka - 2020.03.30

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/images/stories/e-nauczanie/branzowa_fizyka_zadania_2.pdf


Branzowa - chemia - 2020.03.30

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/images/stories/e-nauczanie/branzowa_chemia_zadania_2.pdf


You are here