e-p.AGNIESZKA
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

e-p.AGNIESZKA

Klasa 678C, MARZEC / KWIECIEŃ 2020

Email Drukuj PDF

Szkoły zamknięte do odwołania.                  Od 25 marca zdalne nauczanie

 

25.03.2020r.    -  08.04.2020r.

 

Wiosenne porządki.

Wiosenne prace w ogródkach

Wiosenne kwiaty- sadzenie cebul.

Prace porządkowe w domach .

Święta Wielkanocne

Tradycje i zwyczaje świąteczne. Pryma aprilis.                                                   Sianie rzeżuchy, dekoracje  świąteczne.

Koszyczek ze święconką - pisanki.

Święta w moim domu.

Pieczenie ciasta ( babki, mazurka, sernika)

 

Wiosna w ogrodzie

15-17.04.2020

1.Wiosna w ogrodzie

2.Prace i narzędzia ogrodnicze.

3.Zabawy matematyczne.

Ekologia

20-24..04.2020r

1.Dbamy o czystość lasów, wód, powietrza i gleby.

3.Segregowanie śmieci.

4.Dzień  Ziemi

 

Praca ludzi w niektórych zawodach

27-30.04.2020r

1.Zawody rodziców.

2.Święto pracy- 1 maja, Konstytucja 3 maja.

3.Barwy i symbole narodowe.

 

Wiosenne warzywa - NOWALIJKI

04-08.05.2020

Materiały edukacyjne, zadania, karty pracy ( dostosowane do możliwości danego ucznia) przesyłane są na podane adresy mailowe.

Zadania dla klasy Przysposabiającej do Pracy 123A

Email Drukuj PDF

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020

Prace w ogrodowe:

- zamiatanie

- grabienie

- sianie nasion,

- sadzenie cebul kwiatowych w doniczkach

- zasianie rzeżuchy na święta

Prace porządkowe w domu - pomoc rodzicom w codziennych pracach

- przygotowywanie posiłków ( śniadanie, obiad, kolacja)

- mycie i odkładanie naczyń oraz przyborów kuchennych na swoje miejsca

- mycie podłóg, okien ( racjonalne i bezpieczne używanie środków chemicznych)

- odkurzanie za pomocą odkurzacza

- ścieranie kurzu

- wstawianie prania ( sortowanie wg koloru, dobór środka czystości, temperatury), rozwieszanie

- prasowanie

- układanie odzieży w szafach

Pomoc w przygotowaniu potraw z okazji Świąt Wielkanocnych- dania, potrawy tradycyjne dla danej rodziny.  Uczniowie wykonują szereg czynności z tym związanych m.in.

- mycie warzyw, obieranie, rozdrabnianie (z użyciem noża, tarek, urządzeń), gotowanie, łączenie składników, pieczenie ciast, mięs, pasztetów  wg  przepisów

Dekorowanie- przygotowanie ozdób

- wykonanie i rozmieszczenie dekoracji świątecznych lub użycie gotowych ozdób

- nakrywanie stołu, dekorowanie go zgodnie z tematyką świąteczną

Biologia klasa 1 bran po SP

Email Drukuj PDF

Klasa I szkoła branżowa ( po 8 klasie)

1. Temat:   Oddychanie komórkowe- pojęcie, przebieg procesu.

Odpowiedz na pytania:

1. Wyjaśnij pojęcie oddychanie komórkowe.

2. Opisz przebieg tego procesu.

Podręcznik , Internet

2. Temat: Fermentacja mlekowa- przebieg i  sens biologiczny fermentacji mlekowej, zysk energetyczny w komórkach.

Odpowiedz na pytania:

1. Na czym polega fermentacja mlekowa w mięśniach/

2. Na czym polega zysk energetyczny fermentacji w komórkach.

Podręcznik , Internet

3. Temat: Zastosowanie fermentacji mlekowej w życiu codziennym.

Podaj przykłady zastosowania fermentacji mlekowej w życiu codziennym.

Podręcznik , Internet

Biologia klasa 1 bran po GIM

Email Drukuj PDF

Klasa I szkoła branżowa ( po gimnazjum)

1. Temat:  Czynniki mutogenne, terapia genowa przyszłość w medycynie.

Podręcznik str.125

Odpowiedz na pytania:

1. Wymień czynniki mutogenne.

2. W jakim zakresie terapia genowa wspomoże działania  w kierunku zwalczania chorób genetycznych.

2. Temat: Znaczenie różnorodności biologicznej- pojęcie, znaczenie, czynniki wpływające na różnorodność biologiczną.

Podręcznik str. 133

Odpowiedz na pytania:

1.Wyjasnij pojęcie różnorodność biologiczna.

2. Wyjaśnij znaczenie różnorodności biologicznej.

3. Wymień czynniki wpływające na różnorodność biologiczną.

3. Temat: Różnorodność genetyczna i ekosystemowa - źródła , przyczyny, wpływ człowieka na różnorodność genetyczna oraz typy krajobrazów.

Podręcznik str. 133

Odpowiedz na pytania:\

1.Wymień źródła różnorodności genetycznej i ekosystemowej.

2.Podaj przyczyny tych różnic.

3. Wyjaśnij wpływ człowieka na różnorodność genetyczną.

4. Wymień rodzaje krajobrazów powstałych w wyniku działalności człowieka.

Biologia klasa 8

Email Drukuj PDF

Klasa 8

1. Temat:  Ekosystem i jego składniki, ekosystemy sztuczne i naturalne, sposoby

wykorzystywania ekosystemów przez człowieka

1. Ekosystem

To, co nas otacza, i nie jest bezpośrednim wytworem człowieka, określa się potocznie mianem przyrody. Przyroda nie jest jednolita – las, łąka, pustynia gorąca, dżungla, górski strumień i głębiny oceanów różnią się między sobą. Tworzą odmienne środowiska, zamieszkiwane przez całkowicie różne zespoły organizmów. Czynniki środowiska nieożywionego oraz wszystkie gatunki, które to środowisko zamieszkują, określa się jako ekosystem. Wszystkie elementy ekosystemu są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływają.

Liczba i rodzaj organizmów zamieszkujących dany teren zależy m.in. od klimatu, dlatego w konkretnych strefach klimatycznych występują określone typy ekosystemów.

2. Podział ekosystemów

Ekosystemy możemy podzielić na lądowe (ekosystem pola, lasu czy łąki), wodne ( ekosystem morza, jeziora czy rzeki). Inne kryteria podziału uwzględnia się, wyróżniając ekosystemy ukształtowane naturalnie (jak las czy jezioro) oraz sztucznie (np. pole lub staw).

3. Struktura ekosystemu leśnego jest piętrowa.

4.  Struktura ekosystemu jeziornego wynika z jego głębokości i przejrzystości wody.

5. W jeziorach wyróżniamy trzy główne strefy – przybrzeżną, otwartej toni wodnej oraz przydenną.

Link do strony

https://epodreczniki.pl/a/ekosystem---wspolzaleznosc-srodowiska-i-

organizmow/D17iBmqqS

2. Temat: Łańcuchy i sieci pokarmowe ,równowaga ekosystemu i jej zakłócenie

wpływ zależności pokarmowych na funkcjonowanie ekosystemu.

W ekosystemie organizmy zjadane i zjadające tworzą łańcuchy pokarmowe;

1.Ze względu na sposób zdobywania pokarmu organizmy dzielimy na:

 • samożywne, czyli prowadzące procesy foto- lub chemosyntezy; są to wszystkie glony, większość roślin oraz niektóre bakterie i protisty; dla organizmów prowadzących fotosyntezę źródłem energii jest światło;
 • cudzożywne, czyli pobierające pokarm z otoczenia; należą do nich wszystkie zwierzęta i grzyby oraz większość bakterii, część protistów i nieliczne rośliny; źródłem energii dla organizmów cudzożywnych jest pożywienie zawierające związki organiczne (głównie cukry, białka i tłuszcze).

2. Łańcuch pokarmowy                                                                                                     Organizmy w ekosystemach są powiązane ze sobą zależnościami pokarmowymi w taki sposób, że tworzą łańcuchy pokarmowe. W łańcuchu pokarmowym gatunek będący jednym ogniwem łańcucha stanowi podstawę pożywienia gatunku będącego jego kolejnym ogniwem.

Przykład:                        ziemniak - stonka-  bażant-  lis

pszenica - bażant –lis

plankton  – płotka – szczupak- człowiek

Link do strony

https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/D8y1yJaSy

Podręcznik str.121

3. Temat: Krążenie materii w przyrodzie, rola organizmów w krążeniu materii

zaburzenia krążenia materii ,przepływ energii w ekosystemie.

1.Podstawą funkcjonowania przyrody jest energia światła słonecznego.

Większość energii zmagazynowanej w związkach organicznych rośliny zużywają na swoje potrzeby życiowe, głównie oddychanie, syntezę potrzebnych związków organicznych, transport substancji.

2.Energia przepływa przez wszystkie poziomy pokarmowe ekosystemu i stopniowo jest rozpraszana w środowisku; jej straty uzupełniane są przez stały dopływ energii pochodzącej od Słońca.

3.W ekosystemach materia krąży pomiędzy żywą i nieożywioną częścią ekosystemu.

Rośliny (i inni producenci) wiążą świat materii nieożywionej ze światem materii żywej. Z prostych substancji nieorganicznych tworzą materię organiczną, która buduje ich ciała. W postaci pokarmu wędruje ona wzdłuż łańcucha pokarmowego. Tu następuje kolejny ważny etap krążenia materii: bakterie i grzyby przeprowadzają rozkład substancji organicznych do prostych związków mineralnych, które ponownie mogą zostać przyswojone przez inne organizmy, np.: rozkładają obumarłe szczątki lisa w lesie, to zasila podłoże. Później na tym miejscu wyrośnie roślina, która wykorzysta składniki odżywcze (materię) z podłoża

Link do strony

https://epodreczniki.pl/a/ekosystem---obieg-materii-i-przeplyw-energii/DvPg1G4FH

Podręcznik str.125

biologia klasa 7

Email Drukuj PDF

Klasa 7

1. Temat:  Budowa i rola układu nerwowego, przepływ impulsów nerwowych.

1.Ze względu na budowę wyróżniamy ośrodkowy (centralny) układ nerwowy (OUN) oraz obwodowy układ nerwowy.

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. OUN to centrum kontroli całego organizmu. Odbiera, analizuje i przetwarza informacje pochodzące ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wysyła odpowiedzi do narządów wykonawczych. Umożliwiają to nerwy czaszkowe i rdzeniowe, które łączą mózgowie i rdzeń z różnymi częściami ciała. To one budują obwodowy układ nerwowy. Układ ten odbiera informacje, przesyła je do OUN oraz przewodzi odpowiedzi na nie z mózgowia i rdzenia kręgowego do narządów wykonawczych.

2. Podstawową jednostką układu nerwowego są komórki nerwowe – neurony. Drzewiasty kształt neuronów to wyraz ich przystosowania do odbierania i przekazywania informacji.

3. W układzie nerwowym informacje przekazywane są w postaci impulsów elektrycznych i substancji chemicznych.

2. Temat Ośrodkowy układ nerwowy- budowa, funkcje mózgu i rdzenia kręgowego.

Ośrodkowy układ nerwowy steruje pracą narządów wewnętrznych ustroju, analizuje bodźce docierające do organizmu, kontroluje jego reakcje, odpowiada za rozwój czynności umysłowych, takich jak kojarzenie, zapamiętywanie, uczenie się. Budują go skupienia neuronów ułożonych w specyficzny sposób.

W skład ośrodkowego układu nerwowego wchodzą mózgowie i rdzeń kregowy.

Mózgowie składa się z mózgu, móżdżku i pnia mózgu.

Zewnętrzną częścią mózgu jest kora mózgowa, w której znajdują się ośrodki koordynacji czynności życiowych, kojarzenia informacji, interpretacji bodźców i kierowania ruchami zależnymi od woli (dowolnymi).

Móżdżek kontroluje napięcie mięśni, odpowiada za utrzymanie równowagi ciała.

W rdzeniu przedłużonym znajdują się ośrodki odpowiedzialne za utrzymanie podstawowych funkcji życiowych.

Rdzeń kręgowy pośredniczy w przekazywaniu informacji między mózgowiem a innym elementami organizmu.

Ośrodkowy układ nerwowy chroniony jest przez elementy kostne, opony mózgowo‑rdzeniowe i płyn mózgowo‑rdzeniowy.

Link     https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DU2EodONh

Podręcznik str.177

3. Temat: Obwodowy układ nerwowy- budowa, funkcje.

Obwodowy układ nerwowy tworzą ułożone symetrycznie (parami) nerwy czaszkowe i rdzeniowe, łączące się z ośrodkowym układem nerwowym. Nerwy czaszkowe wchodzą do mózgowia (i wychodzą z niego) przez otwory w czaszce. Wędrują nimi impulsy nerwowe między mózgowiem a częścią głowy i szyi (m.in. informacje odebrane przez narządy zmysłów głowy i szyi oraz polecenia dla tych części ciała). Nerwy rdzeniowe unerwiają tułów i kończyny. Nerwy tworzą w organizmie rozgałęzioną gęstą sieć, która dociera do receptorów i narządów wykonawczych: mięśni i gruczołów.                                           Biorąc pod uwagę kierunek przewodzenia impulsu nerwowego przez włókna nerwów obwodowych, wyróżniamy:

 • nerwy czuciowe, które przewodzą informacje ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu do ośrodkowego układu nerwowego, np. nerw wzrokowy;
 • nerwy ruchowe, które przenoszą decyzje z ośrodkowego układu nerwowego do efektorów, którymi są mięśnie lub gruczoły, np. nerwy umożliwiające ruch gałek ocznych.

Układ autonomiczny podtrzymuje funkcje życiowe: odbiera bodźce pochodzące ze środowiska wewnętrznego organizmu, kontroluje pracę narządów, których działanie jest niezależne od naszej woli, umożliwia aktywność i wysiłek organizmu albo spowalnia pracę narządów wewnętrznych.

Link do strony

https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp Podręcznik str.181

4. Temat: Odruchy- bezwarunkowe i warunkowe, ich znaczenie w życiu człowieka.

Układ nerwowy umożliwia szybkie reagowanie na informacje płynące ze środowiska zewnętrznego. Zwykle czas reakcji jest ważny, np. błyskawiczna ucieczka może decydować o życiu. Organizm posiada zestaw typowych, automatycznych reakcji – odruchów.

1.  Odruchy bezwarunkowe są wrodzone, nie podlegają modyfikacjom. Odpowiadają za utrzymanie podstawowych czynności życiowych, pracę narządów wewnętrznych; mają znaczenie obronne dla organizmu. Przykładem mogą być odruchy kichania, kaszlu, wymiotów, powstające w odpowiedzi na obce, niepożądane substancje, które dostały się do dróg pokarmowych lub oddechowych.

Odruchy warunkowe powstają podczas życia, podlegają modyfikacjom i przy braku ich powtarzania mogą zanikać.                                                                Mechanizm powstawania odruchów warunkowych odkrył rosyjski uczony Iwan Pawłow. Badał on wrodzony odruch wydzielania śliny w trakcie jedzenia. Zawsze, zanim podał psom jedzenie, włączał światło. Po pewnym czasie zwierzęta zaczęły reagować wzmożonym wydzielaniem śliny już na widok światła.

Link do strony   https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp

Podręcznik str.182

5. Temat: Higiena i choroby układu nerwowego- pozytywne i negatywne skutki stresu, wybrane choroby układu nerwowego.

1Higiena układu nerwowego ma na celu określenie warunków sprzyjający sprawnemu funkcjonowaniu układu oraz ułatwieniu mu pracy.

 • Odpowiednia długość oraz pora snu warunkują dobry wypoczynek i zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu, zwłaszcza zdolność do przyswajania wiedzy.
 • W sytuacji stresowej organizm uruchamia szereg reakcji mających na celu jego mobilizację, której objawem jest m.in. napięcie mięśni.
 • Stres na poziomie optymalnym motywuje do działania; gdy występuje w dużym natężeniu, zaburza równowagę organizmu.
 • Nadmierny stres może być przyczyną chorób.

Zbyt silny lub długotrwały stres stopniowo prowadzi do zaburzenia funkcjonowania organizmu. Pojawiają się bóle głowy, nadciśnienie, zaburzenia pracy serca, nadmierne pocenie się (szczególnie skóry dłoni), biegunka lub zaparcia, nadmierny apetyt (tzw. zajadanie stresu) lub wręcz przeciwnie, niechęć do jedzenia. Może  być przyczyną wrzodów żołądka. Spada odporność organizmu, przez co częściej pojawiają się infekcje bakteryjne i wirusowe. Zachodzą reakcje skórne, głównie w postaci wysypki (również te o podłożu alergicznym). Wzrastające napięcie psychiczne wywołuje negatywne emocje, z którymi nie każdy z nas i nie zawsze potrafi sobie poradzić. Skutkiem stresu może być nawet zawał serca

Link do strony   https://epodreczniki.pl/a/radzimy-sobie-ze-stresem/DtWR0roTI

Podręcznik str.185

Biologia klasa 6

Email Drukuj PDF

Klasa 6

1. Temat:  Płazy - środowisko życia płazów ,przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie,  płazy jako zwierzęta zmiennocieplne, rozmnażanie się i rozwój płazów.

1. Płazy są kręgowcami; budowa zwierząt zależy od środowiska ich życia.

2. Płazy są kręgowcami wodno‑lądowymi, które wykazują przystosowania umożliwiające im życie w obu tych środowiskach. Występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Żyją na lądzie, np. w glebie, na drzewach, bądź w wodach słodkich. Nigdy nie pojawiają się w morzach i oceanach.

3.Płazy są zwierzętami zmiennocieplnymi, co oznacza, że temperatura ich ciała zależy od temperatury otoczenia. W naszym klimacie z nastaniem chłodów płazy zapadają w stan odrętwienia. Zimują gromadnie w różnych norkach, szczelinach oraz w mule na dnie zbiorników wodnych. Wczesną wiosną stają się znów aktywne.

4.  Budowa płazów  Ze względu na obecność lub brak ogona płazy dzielimy na:

a) bezogonowe – żaby i ropuchy, W budowie ciała płazów bezogonowych możemy wyróżnić głowę i tułów    b) ogoniaste – traszki.

5. Wszystkie płazy posiadają nagą, pozbawioną łusek, cienką skórę. Jest ona silnie unaczyniona i wilgotna, co w znacznym stopniu wspomaga wymianę gazową. Warstwa śluzu chroni płazy przed wysychaniem na lądzie i ułatwia poruszanie się w wodzie, zmniejszając tarcie

6. Odżywianie płazów

Wszystkie dorosłe płazy są drapieżnikami, które potrafią dostrzegać tylko ruchome obiekty. Żaby zwykle chwytają swoje ofiary za pomocą długiego, lepkiego języka. Niektóre organizmy łapią zdobycz, kłapiąc pyskiem, i połykają ją w całości. W skład diety większości rodzimych gatunków płazów wchodzą owady, ślimaki, pająki, dżdżownice oraz drobne skorupiaki

https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

Podręcznik str.93

2. Temat: Przegląd i znaczenie płazów- budowa ,tryb życia, charakterystyka , gatunki płazów żyjących w Polsce , znaczenie i ochrona  płazów w przyrodzie i dla człowieka.

1. Znaczenie płazów

Znaczenie płazów w środowisku naturalnym często bywa niedoceniane. Płazy pełnią niezwykle ważną rolę w utrzymywaniu równowagi biologicznej. Dla człowieka są sojusznikami w walce ze zwierzętami postrzeganymi jako szkodniki ogrodów i pól, m.in. ślimakami i owadami (np. stonka ziemniaczana). Dotyczy to zwłaszcza ropuch, które polują na owady w nocy, zastępując śpiące wówczas ptaki owadożerne. Równie skuteczne w walce z owadami powodującymi szkody w uprawach są żaby, które w odróżnieniu od ropuch łowią je w dzień. W ten sposób ograniczają możliwość masowego pojawiania się owadów tego samego gatunku. Ponadto płazy stanowią cenne źródło pokarmu dla innych zwierząt kręgowych. Żaby i niektóre salamandry są używane jako zwierzęta laboratoryjne.

2. Ochrona gatunkowa płazów

W Polsce w środowisku naturalnym występuje 18 gatunków płazów. Wszystkie objęte są całkowitą ochroną gatunkową. W ostatniej dekadzie odnotowano dramatyczny spadek liczebności wielu gatunków płazów na całym świecie. Do ich zaniku przyczyniają się zmiany w ekosystemach powodowane działalnością człowieka, m.in. przekształcanie rozległych obszarów trawiastych – naturalnego siedliska tych zwierząt, zanikanie małych zbiorników wody słodkiej służących do ich rozrodu oraz rozwój sieci dróg, które przecinają szlaki migracyjne płazów. Ogromnym zagrożeniem dla życia tych kręgowców jest stosowanie w rolnictwie środków chemicznych oraz zanieczyszczenia przedostające się do wód gruntowych ze ścieków. Do znacznego obniżenia liczebności skrzeku i larw płazów, a co za tym idzie także osobników dorosłych, przyczynia się także zarybianie niewielkich zbiorników wodnych.

Link  https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

Podręcznik str.97

3. Temat: Gady- środowisko życia ,przystosowania gadów do życia na lądzie zmiennocieplność ,rozmnażanie i rozwój gadów.

1.Gady, podobnie jak płazy, są czworonogami (z wyjątkiem węży, których przodkowie przed milionami lat posiadali kończyny).

2. Wszystkie gady oddychają powietrzem atmosferycznym za pomocą płuc. Są zwierzętami jajorodnymi, a niektóre jajożyworodnymi. Jaja znoszone są wyłącznie na lądzie. Przed wysychaniem zabezpieczają je specjalne błony i twarde wapienne skorupki. Z jaj wylęgają się młode o budowie wewnętrznej i wyglądzie bardzo przypominającej osobniki dorosłe – w ich rozwoju nie ma więc larwy. Skóra gadów pokryta jest łuskami lub rogowymi płytkami. Dzięki temu ich skóra jest zupełnie nieprzepuszczalna dla wody, co pozwala im przeżyć z daleka od niej. Niektóre gady żyją nawet na pustyni. Wśród gadów możemy wyróżnić kilka grup.

 • Węże to gady pozbawione nóg. Poruszają się poprzez wyginanie ciała oraz dzięki tarczkom na brzusznej stronie ciała.
 • Jaszczurki zwykle mają kończyny. Niektóre są beznogie – odróżniają się od węży brakiem tarczek na brzuchu.
 • Żółwie wyróżniają się ciałem pokrytym pancerzem złożonym z dużych tarcz.
 • Krokodyle przypominają duże jaszczurki, ale ich ciało pokrywają twarde rogowe tarczki.

Link do strony   https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v

Podręcznik str.103.

Biologia klasa 5

Email Drukuj PDF

Biologia

Klasa 5

1.Temat: Tkanki roślinne-miejsca występowania, rodzaje  i funkcje tkanek.

1.Wszystkie organizmy zbudowane są z komórek; w komórkach zachodzą podstawowe procesy życiowe; komórka roślinna posiada chloroplasty, ścianę komórkową i wakuole.

2.Tkanka to grupa komórek o podobnym pochodzeniu i budowie, pełniąca w organizmie określoną funkcję

1.Podział tkanek roślinnych

TKANKA OKRYWAJĄCA- czyli skórka okrywa organy roślin wieloletnich i całe rośliny zielne, oddzielają wnętrze rośliny od środowiska zewnętrznego,

TKANKA MIĘKISZOWA- komórki tkanki miękiszowej biorą udział w procesie fotosyntezy, magazynują substancje zapasowe i wodę,

TKANKA WZMACNIAJĄCA- nadaje roślinom sztywność i elastyczność,

TKANKA PRZEWODZĄCA - przewodzenie wody, soli mineralnych i produktów asymilacji ( drewno)

Link do strony  https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin/DJHIr0Bsn

Podręcznik str.93

2. Temat: Korzeń- główne funkcje i budowa korzenia, rodzaje systemów                                                          korzeniowych.

1.Organizmy zbudowane są z komórek;tkanki to grupy komórek o podobnej budowie, pełniące w organizmie określoną funkcję;rośliny takie, jak pszenica i jabłoń zbudowane są z korzeni, łodyg, liści, kwiatów i owoców.

2.Korzeń jest podziemnym organem rośliny służącym przede wszystkim do umocowania jej w glebie i pobierania z podłoża wody wraz z solami mineralnymi. Zespoły wielu korzeni u jednego osobnika nazywane są systemami korzeniowymi. U roślin nasiennych wyróżnia się dwa rodzaje systemów korzeniowych: palowy i wiązkowy. U roślin posiadających system palowy występuje długi korzeń główny, od którego odchodzi wiele krótszych i drobniejszych korzeni bocznych. Tak rozbudowany system może sięgać głęboko w ziemię. Inne rośliny tworzą gęste systemy wiązkowe składające się z pęku licznych korzeni wyrastających z dolnej części pędu. Są one podobnej grubości i długości, mogą się rozgałęziać. Zajmują znaczną powierzchnię, tym większą, im większa jest roślina. Rozbudowane systemy korzeniowe sprzyjają wydajniejszemu pobieraniu wody zgromadzonej w glebie.

Link do strony

https://epodreczniki.pl/a/korzen/D1GlMzazb

Podręcznik str 98

3. Temat: Pęd- budowa i funkcje łodygi.

1. Rośliny mają budowę tkankową; korzeń pobiera z gleby wodę wraz z solami mineralnymi; łodyga pośredniczy w wymianie substancji między korzeniami a organami nadziemnymi.

2. Łodyga jest elementem pędu, nadziemnego organu rośliny naczyniowej. Łączy korzenie z liśćmi, kwiatami i owocami. W łodygach odbywa się transportwody i soli mineralnych pobieranych przez korzenie oraz związków organicznych wyprodukowanych w liściach podczas fotosyntezy. Substancje te docierają do wszystkich części rośliny za pośrednictwem tkanek przewodzących znajdujących się w łodydze i jej rozgałęzieniach. Łodyga utrzymuje w odpowiednim położeniu liście, kwiaty i owoce

Link do strony     https://epodreczniki.pl/a/lodyga/D13C5RmGC

Podręcznik str.102

Przyroda klasa 4

Email Drukuj PDF

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

W związku z przymusową przerwą w nauczaniu stacjonarnym  przygotowałam materiały  z biologii oraz przyrody dla poszczególnych klas. Proszę w ramach możliwości o wydrukowanie  lub przepisanie  tematów wraz z notatką do zeszytów przedmiotowych. Zamieszczam także treści zadań domowych oraz materiały dodatkowe dla chętnych.

Przyroda

Klasa 4

1. Temat:  Choroby powodowane przez zwierzęta i rośliny- wpływ pasożytów na zdrowie, drogi zarażania się, zasady higieny.

Choroba to stan, w którym organizm nie funkcjonuje właściwie. Dzięki rozwojowi medycyny coraz częściej potrafimy określić przyczynę danej choroby, zapobiec jej wystąpieniu, a w razie zachorowania – zastosować skuteczne leczenie.

Przyczyną znacznej części chorób są wirusy i bakterie. Nazywamy je drobnoustrojami chorobotwórczymi lub zarazkami, a choroby, które wywołują – chorobami zakaźnymi.

Zarazki stale dostają się do organizmu razem z wdychanym powietrzem, pożywieniem, wodą lub przez uszkodzona skórę

Choroby pasożytnicze są skutkiem ataku pasożytów. Pasożyty wewnętrzne dostają się do organizmu głównie drogą pokarmową. Pasożyty zewnętrzne pozostają na powierzchni ciała, zwykle przyczepione do włosów lub skóry.

Pasożyty, podobnie jak wirusy i bakterie, wyrządzają w organizmie duże szkody. Na przykład czerpią z organizmu substancje odżywcze, zatruwają go własnymi produktami, a niekiedy uszkadzają narządy wewnętrzne.

Na pozornie czystym stole zawsze jest dużo bakterii, które możemy zobaczyć dopiero pod mikroskopem.

Choroby przenoszone drogą oddechową. Razem z wdychanym powietrzem do organizmu najczęściej dostają się wirusy, które powodują przeziębienie lub grypę, oraz bakterie powodujące anginę. Antybiotyki hamują rozwój bakterii. 
Przeziębienie trwa zwykle kilka dni, a jego głównymi objawami są: podwyższona do około 37,5°C temperatura ciała,   intensywny katar, a także lekki kaszel i ból gardła. Niekiedy występują dreszcze, bóle mięśni i głowy. Grypa trwa dłużej niż przeziębienie, przebiega gwałtowniej, a jej objawy są bardzo nasilone. Należą do nich: wysoka temperatura ciała – powyżej 38°C, uporczywy, męczący kaszel, dreszcze oraz silne bóle mięśni i głowy. Choremu na grypę, podobnie, jak choremu na przeziębienie, lekarz zaleca leżenie w łóżku oraz przyjmowanie witamin i preparatów wzmacniających.
Angina objawia się ostrym bólem gardła, zwłaszcza podczas przełykania, wysoką temperaturą ciała i osłabieni. W leczeniu tej choroby ważne jest przyjmowanie antybiotyków – leków, które hamują rozwój bakterii. Antybiotyki należy zażywać ściśle według zaleceń lekarza.
W wypadku niektórych chorób, w tym chorób przenoszonych drogą oddechową, skuteczne jest stosowanie szczepionek. Są to preparaty zapobiegające zachorowaniu. 
 
 
Często myj ręce .
Używaj chusteczek do nosa. Gdy kaszlesz zasłaniaj ust rękawem. .Często wietrz mieszkania.
W razie choroby i odpoczywaj , zostań w łóżku.   
Chorób przenoszonych drogą oddechową możemy uniknąć, stosując powyższe zasady.
Owsiki mają nitkowate, mlecznobiałe ciało. Owsikami możemy się zarazić, jeżeli zjemy pokarm zanieczyszczony ich jajami albo jeżeli przeniesiemy jaja ze skóry rąk do ust. O zarażeniu często świadczy swędzenie odbytu. Nasila się ono nocą, kiedy samice owsików składają jaja w ostatnim odcinku jelita.
Drobnoustroje wnikają do organizmu przez uszkodzoną skórę
Niebezpieczną chorobą, którą można się zakazić przez skaleczenia skóry, jest tężec. Wywołują go bakterie tężca. stają się one do wnętrza ciała po zabrudzeniu rany ziemią.
Nieleczona choroba prowadzi do śmierci. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania tężcowi jest szczepienie. Bardzo niebezpieczną chorobą jest wścieklizna. Wywołuje ją wirus wścieklizny, który dostaje się do krwi człowieka po ugryzieniu przez chore zwierzę. Na wściekliznę
najczęściej chorują sarny, lisy i wiewiórki. Chore zwierzęta
nie boją się ludzi i pozwalają się głaskać, ale mogą ugryźć.   
           
Choroby pasożytnicze są wywoływane przez organizmy, które czerpią
substancje pokarmowe z organizmu człowieka.
 PASOŻYTY CZŁOWIEKA
Zewnętrzne: kleszcz, grzyby                                        
Wewnętrzne: owsiki, tasiemce
 
Aby nie zarazić się chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi, powinniśmy:
 ■ myć ręce przed każdym posiłkiem,
 ■ jeść tylko umyte warzywa i owoce oraz dogotowane mięso,
 ■ nie używać rzeczy osobistych innych osób, na przykład ręczników, grzebieni,
 ■ używać klapek na basenie.
 
Podręcznik str.126

2. Temat: Zatrucia pokarmowe- przyczyny psucia się żywności, zabezpieczenie i przechowywanie żywności, informacje na etykietach.

1.Najczęstszym powodem zatruć pokarmowych są produkty spożywcze, w których znajdują się bakterie lub ich toksyny, a także wirusy i pasożyty.

2.Jak chronić się przed zatruciem pokarmowym?

 • Przestrzegajmy podstawowych zasad higieny.
 • Dbajmy o czystość lodówki, regularnie ją myjąc. Nie należy też jej przepełniać, by powietrze, które w niej krąży, mogło utrzymać stałą temperaturę.
 • Produkty surowe i gotowe do spożycia przechowujmy oddzielnie.
 • Stosujmy oddzielne deski do przygotowywania warzyw, mięs i ryb.
 • Sprawdzajmy datę przydatności do spożycia wszystkich produktów.
 • Nie jedzmy surowego mięsa. Nawet sporadyczne spożycie surowego mięsa grozi zatruciem pokarmowym.

3. Na etykietach produktów znajdują się bardzo ważne informacje dla kupującego:

- data ważności produktu do spożycia                                                                                           - składniki produktu                                                                                                                      -  producent

Podręcznik str.136

3. Temat: Budowa i właściwości ciał stałych, cieczy, gazów. Pojęcie substancji i mieszanin substancji.

Ciała stałe mają własny, określony kształt i objętość. Kształt niektórych ciał stałych można łatwo zmienić. Ciała stałe odznaczają się różnymi cechami, np.:kruchością, sprężystością, plastycznością oraz twardością.
Niektóre ciała stałe (np.:metale,grafit) są dobrymi przednikami ciepła i elektryczności.

Ciecze nie mają własnego kształtu, wlane do naczynia przybierają jego kształt, dają się przelewać. Mają swoją objętość, którą trudno jest zmienić tzn. są mało ściśliwe. Ciecze wlane do naczynia tworzą samorzutnie swoją górną powierzchnię, zwaną powierzchnią swobodną. Najczęściej złymi przewodnikami ciepła ale niektóre przewodzą prąd elektryczny.

Gazy przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują. Łatwo zmienić ich objętość, tzn. są ściśliwe i rozprężliwe. Samorzutnie wypełniają całą dostępną im przestrzeń. Gazy są złymi przewodnikami ciepła i prądu elektrycznego. Wywierają nacisk ciała, które się w nich znajdują.

4. Temat: Ciała stałe, kruche, sprężyste i plastyczne- przykłady przedmiotów , zastosowanie ich ze względu na właściwości.

Każda substancja ma charakterystyczne cechy i właściwości. Ciała stałe dodatkowo możemy podzielić ze względu na to, jak zachowują się przy próbie zmiany ich kształtu. Mogą one złamać się przy zgięciu (substancja krucha), zmienić trwale kształt (plastyczna), czy też wrócić do poprzedniego (sprężysta).

Substancje możemy podzielić na kruche, sprężyste i plastyczne – zależnie od tego, jak reagują na próby zmiany kształtu. Każda z tych cech sprawia, że poszczególne substancje wykorzystuje się do różnych celów. Na przykład ubrania mogłyby się z ciebie zsunąć, gdyby nie sprężysta guma w ściągaczach. Materiały sprężyste stosowane są w wielu przyrządach sportowych. Dzięki plastyczności różnych materiałów można na przykład zwijać druty. Substancje kruche też znajdują liczne zastosowania. Wbrew nazwie nie zawsze są delikatne. Na przykład betonowa płyta jest krucha, ale na pewno nie udałoby ci się jej złamać. Substancje kruche wykorzystywane są między innymi w budownictwie.

Wyobraź sobie dom zbudowany z materiału plastycznego lub sprężystego. Czy dałoby się w nim wygodnie mieszkać? Uzasadnij swoje stanowisko.

5. Temat: Udzielanie pierwszej pomocy - właściwe wykorzystanie opatrunków, leków. Zachowanie się po ukąszeniu , użądleniu.Wzywanie pomocy

 
 
Codziennie przebywasz w miejscach, w których może się zdarzyć sytuacja
zagrażająca twojemu zdrowiu. 
 
W sytuacji zagrażającej zdrowiu należy wezwać pomoc, dzwoniąc pod odpowiedni numer                            
               ■ policja – 997                 ■ pogotowie – 999
               ■ straż pożarna – 998       ■ numer alarmowy – 112
 
 W wypadku niewielkich urazów należy udzielić pierwszej pomocy.
 
Pierwsza pomoc
 
Niewielkie skaleczenie- przemycie wodą utlenioną, nałożenie opatrunku
Głęboka rana, duża utrata krwi - zatamowanie krwawienia, wezwanie lekarza
Kontakt skóry lub oczu z substancjami drażniącymi- przemycie skóry lub oczu wodą, wezwanie lekarza
Przypadkowe połknięcie  środków czystości -wypicie dużej ilości wody, wezwanie lekarza
Podręcznik str.143

You are here