LOGOPEDIA
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

LOGOPEDIA

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/teksty/logopedia/pielegnacja_twarzy.pdf


Email Drukuj PDF

Serdecznie polecam t? niedrog? ksi??eczk?, ktra podpowiada jak mo?na bawi? si? z dzieckiem ju? od urodzenia, tak aby kszta?towa? dobre nawyki komunikacji. Propozycje dotycz? zabaw ju? dla miesi?cznego dziecka i opieraj? si? o artyku?owanie samog?osek.

?wiczenia podzielone s? na kilka kategorii. Po pierwsze takie, ktre mo?na wykonywa? podczas codziennej piel?gnacji. Konkretne samog?oski dopasowane s? do r?nych czynno?ci i tak np. przy masowaniu bawimy si? literk? ?E?, a przy k?pieli ?O?. Nast?pnie do ka?dej samog?oski dopasowanych jest kilka zabaw, z samymi gestami oraz z pomoc? zabawek. Kolejny rozdzia? podpowiada, jak z jednym rekwizytem np. z ba?kami mydlanymi mo?emy ?wiczy? r?ne samog?oski. A chyba najciekawszym i najbardziej pomocnym rozdzia?em, szczeglnie na pocz?tek, s? rozpisane zabawy na ka?dy miesi?c ?ycia dziecka.
Serdecznie polecam.

?wiatowy Dzie? ?wiadomo?ci J?kania

Email Drukuj PDF

22 pa?dziernika - ?wiatowy Dzie? ?wiadomo?ci J?kania

"?wiat, ktry rozumie j?kanie"

Wzorem lat ubieg?ych z okazji ?wiatowego Dnia ?wiadomo?ci J?kania
Polski Zwi?zek Logopedw organizuje konsultacje on-line.

W tegorocznych konsultacjach rol? ekspertw zgodzili si? pe?ni?:

prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski
dr Karina Szafra?ska
dr Krzysztof Szamburski
mgr Anna Ko?odziej

Zapraszam do zadawania pyta? ekspertom - prosz? je kierowa? na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Pytania zostan? przekazane ekspertom dn. 22 pa?dziernika 2017 r.

Tego Dnia odby?y si? w naszym O?rodku liczne dyskusje i wymiana do?wiadcze? w pracy z osobami j?kaj?cymi si?. Odby?y si? rwnie? zaj?cia relaksacyjne dla dzieci przejawiaj?cych objawy j?kania, zmierzaj?ce do nabycia pewno?ci siebie podczas mwienia oraz zmniejszaj?ce l?ki przed mwieniem!

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/teksty/logopedia/rola_wyr_dzwiekonasladowczych.pdf


Europejski Dzie? Logopedy

Email Drukuj PDF

Dn. 06.03.2017r. w naszej szkole obchodzili?my Europejski Dzie? Logopedy.

Z tej okazji zaprosi?am dzieci do wzi?cia udzia?u w licznych konkursach logopedycznych. Dzieci z klas IV, V, VI wykona?y ilustracje do znanych rymowanek polskich poetw pt. ? Rymowanki ? rysowanki ?.

Więcej…

?GIMNASTYKA BUZI I J?ZYKA NA WESO?O?

Email Drukuj PDF

W ramach projektu ?GIMNASTYKA BUZI I J?ZYKA NA WESO?O? w naszej szkole, odbywaj? si? zaj?cia indywidualne i grupowe dla dzieci z zaburzeniami mowy.
Uczniowie w czasie zaj?? usprawniaj? motoryk? narz?dw mowy (j?zyka, warg, policzkw, podniebienia mi?kkiego), wykonuj? ?wiczenia oddechowe, s?uchowe oraz artykulacyjne.

Dzieci s?uchaj? opowiada? logopedycznych iprbuj? wykonywa? poprawnie wszystkie ?wiczenia.

Więcej…

6 marca Europejski Dzie? Logopedy

Email Drukuj PDF

Konkurs logopedyczno-plastyczny

Email Drukuj PDF

Kolejna ods?ona konkursu logopedyczno-plastycznego

dla uczniw klas szko?y podstawowej

pt. ,, Dobre maniery,

czyli o tym, ?e warto mwi?

prosz?, przepraszam, dzi?kuj??

Znalezione obrazy dla zapytania wesoły uczeń

Termin realizacji prac do 31.03.2017 roku.

Serdecznie zapraszamy,

czekaj? s?odkie nagrody!

Ekspozycja prac na prze?omie kwietnia.

Edukacja dzieci z autyzmem

Email Drukuj PDF

Edukacja dzieci z autyzmem, z wykorzystaniem metody wspomaganej komunikacji.

Du?o czytamy i szukamy r?nych metod alternatywnej komunikacji dla najm?odszych, ktrzy maj? trudno?ci w przekazie s?ownym. Natrafi?am w poradniku-logopedycznym.pl, na ciekawy artyku? dotycz?cy edukacji dzieci z autyzmem, do przeczytania ktrego serdecznie zach?cam, wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem.

http://poradnik-logopedyczny.pl/komunikacja-alternatywna/komunikacja-alternatywna/259/edukacja-dzieci.html

Drugie ?niadanie zjadamy i si?? do nauki mamy!

Email Drukuj PDF

Projekt pt.: ?Drugie ?niadanie zjadamy i si?? do nauki mamy!?

W ramach projektu, pragniemy dostarczy? dzieciom energii niezb?dnej do aktywnego sp?dzenia dnia w szkole.

Drugie ?niadanie odgrywa bardzo wa?n? rol? w codziennym jad?ospisie ? to dzi?ki niemu dziecko ma si?? na reszt? dnia w szkole, potrafi skoncentrowa? si? na zaj?ciach i wykonywa? ?wiczenia fizyczne w czasie zaj?? sportowych.

Wiele dzieci jednak zapomina o zabraniu drugiego ?niadania do szko?y i dlatego od wrze?nia, prowadzimy w naszym O?rodku kampani? pt.: ? Drugie ?niadanie zjadamy i si?? do nauki mamy!? Wspomagamy dzieci pysznymi kanapkami i owocami aby mia?y energi? i wigor na zaj?ciach fizycznych i umys?owych.

Serdecznie dzi?kuj? wszystkim pracownikom O?rodka za zaanga?owanie w projekcie ?Drugie ?niadanie?, w minionym p?roczu szkolnym.

Ma?gorzata Buchert

"Dobre maniery" - czyli o tym...

Email Drukuj PDF

A oto efekt naszego spotkania:

konkurs logopedyczno-plastyczny

Email Drukuj PDF

Mi?dzy pi?t? a ustami

Email Drukuj PDF

Je?li chcecie si? dowiedzie? ? Czy pracuj?c z odruchami, mo?na poprawi? mow?, czy tylko warunki, od ktrych zale?y sukces terapeutyczny? Zapraszam do zapoznania si? z artyku?em ?Mi?dzy pi?t? a ustami? Zofii Pniewskiej- Kosiorek, specjalistki w dziedzinie neurologopedii.

do pobrania - pdf - 250Kb
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/teksty/logopedia/miedzy_pieta_a_ustami_zofia_kosiorek.pdf


Przetrwa?e odruchy a powstanie trudno?ci szkolnych

Email Drukuj PDF

Kolejny ciekawy artyku? poruszaj?cy tematyk? odruchw, prbuj?cy odpowiedzie? na pytanie "Czy przetrwa?e odruchy przyczyniaj? si? do powstania trudno?ci szkolnych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym?.

?ycz? udanej lektury- mo?e kto? znajdzie odpowiedzi na nurtuj?ce go pytania dotycz?ce przetrwa?ych odruchw u dzieci.

do pobrania - pdf - 250Kb
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/teksty/logopedia/przetrwale_odruchy.pdf


?Diagnostyka etiologiczna zaburze? artykulacji?

Email Drukuj PDF

Zach?cam do zapoznania si? z kolejnym ciekawym wywodem Prof. dr hab. med. Andrzeja Obr?bowskiego i dr med. Zofii Obr?bowskiej , pt.:? Diagnostyka etiologiczna zaburze? artykulacji?, zamieszczonego w Otorynolaryngologii 2013. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury.

do pobrania - pdf - 250Kb
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw.edu.pl/teksty/logopedia/obrebowski_diagn_etiologiczna.pdf


Konkurs plastyczny

Email Drukuj PDF

Na prze?omie marca i kwietnia w ramach ?wiatowego Dnia Logopedy, odby? si? konkurs logopedyczno-plastyczny pt.:? Sprawne r?ce- sprawna komunikacja? . W konkursie udzia? wzi??y dzieci z klas podstawowych i gimnazjum. Zabawa polega?a na ilustrowaniu podczas mwienia tekstu wierszykw pani Ewy Ma?gorzaty Skorek, odpowiednimi elementami rysunku. Uczestnicy konkursu samodzielnie rysowali obrazki, tak jak podpowiada?a im wyobra?nia. Trudno by?o wytypowa? zwyci?zcw, wi?c s?odkie nagrody pow?drowa?y do wszystkich uczestnikw {#emotions_dlg.smile}

Bardzo dzi?kuj? Pani Joannie Kunze za pomoc w przeprowadzonym konkursie!

Ma?gorzata Buchert

Strona 1 z 2

You are here