e-p.WIESIA
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

e-p.WIESIA

Czwartek 2.02.2020

Email Drukuj PDF
Klasa IV
Świat baśni.
Uważnie przeczytaj informacje na str. 212-213 w podręczniku.
Zapisz w zeszycie nazwiska twórców baśni, podaj po 3 tytuły utworów.
Wypisz magiczne przedmioty występujące w baśniach.
Klasa V/VI
Bogowie olimpijscy.
Podręcznik str.206-207-przeczytaj tekst.
Znajdź informacje na temat Olimpu i Hadesu- gdzie się znajdowały, kto je zamieszkiwał?
Wypisz 13 bogów olimpijskich i ich atrybuty (charakterystyczne dla nich przedmioty).
Zeus- władca Olimpu- bogów i ludzi, atrybut- piorun.
Ułóż w porządku alfabetycznym imiona wypisanych bogów. Zadanie na czwartek i piątek.
Klasa VII
Napisz streszczenie Zemsty- opowiedz krótko treść komedii.
Klasa VIII
Lekcja patriotyzmu opisana w "Syzyfowych pracach".
Przeczytaj rozdział XV powieści. Znajdziesz tekst tu https://wiersze.fandom.com/wiki/Syzyfowe_prace/Rozdzia%C5%82_XV
Zapoznaj się z informacjami zawartymi na tej stronie https://www.bryk.pl/lektury/stefan-zeromski/syzyfowe-prace.problematyka. Jaki wiersz recytował Zygier? Na czym polegała rusyfikacja polskich uczniów podczas zaborów?
Jak rozumiesz tytuł powieści? Zadanie na czwartek i piątek.

Klasa branżowa 30.03-01.04.20 r.

Email Drukuj PDF
Wzorzec obywatela w Pieśni V Jana Kochanowskiego.
Opracuj wiersz, skorzystaj ze stronyhttps://klp.pl/kochanowski/a-6027.html.
W zeszycie zrób notatkę.
Wypisz 10 archaizmów i objaśnij je.
Klasa III zasadnicza 01.04-08.04.2020 r.
Obraz zbrodni hitlerowskich w Medalionach Zofii Nałkowskiej.
Zapoznaj się z biografią pisarki. Przeczytaj rozdział pt. Profesor Spanner https://klp.pl/medaliony/a-8208.html
Zapisz w punktach etapy produkcji mydła.

Zadania na trzy dni - 30 marca- 01 kwietnia

Email Drukuj PDF
klasa IV/V/VI
Zadania na trzy dni - 30 marca- 01 kwietnia
Proszę skorzystać ze strony MEN www.gov.pl/ zdalnelekcje - plan lekcji 23.03.2020 dla klasy 5.
Temat: Powtórzenie pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u,h, ch.
Macie tam gotowe lekcje z e-podręcznika.Przeczytajcie wszystko. Zróbcie online te ćwiczenia, które potraficie.Dwa dowolne przepiszcie do zeszytu.
1) Hrabia i chińska herbata, czyli o ch i h - poniedziałek
2) Nie przelewaj z pustego w próżne, czyli o u i ó-wtorek
3) Urzekające rzęsy żaby Bożenki, czyli o rz i ż-środa
klasa VII
Nadal "Zemsta" A. Fredry. Skorzystaj ze strony www.gov.pl/zdalnelekcje dla klasy siódmej z dnia 18.03.2020.
Na platformie e-podręczniki masz opracowaną lekturę.
Do środy zrób notatkę w zeszycie według schematu: czas i miejsce wydarzeń, bohaterowie, plan wydarzeń, budowa dramatu (akty).
klasa VIII

Od pon do środy dla chętnych próbne egzaminy ósmoklasisty.

klasy 4-8 - 2020.03.30

Email Drukuj PDF
klasa 4
Ramowy plan wydarzeń w baśni "Kopciuszek"
Przeczytaj uważnie utwór i napisz plan wydarzeń w zeszycie.
klasa 5
Krótka historia Zeusa na podstawie mitu o powstaniu świata.
Przeczytaj odpowiedni fragment mitu dotyczący narodzin,dzieciństwa i dorosłego życia Zeusa- trzy ostatnie akapity.
Opisz dzieciństwo Zeusa.
klasa 7
Spór o mur graniczny-opis sytuacji na podstawie fragmentu komedii A.Fredry.
Przeczytaj fragmenty utworu z podręcznika str.108-111.
Opisz przedstawioną sytuację w zeszycie.Wymień bohaterów zajścia. Podaj po 3 cechy charakteru Rejenta i Cześnika.
klasa 8
Zdanie pojedyncze i złożone - utrwalenie wiadomości.
Zapisz w zeszycie po 10 zdań pojedynczych i złożonych. Podkreśl w nich podmioty i orzeczenia.
Zdanie pojedyncze ma jedno orzeczenie( co robi?)

klasa 7/8

Email Drukuj PDF
Nadal ten sam temat co wczoraj. Przyjemnego oglądania.
klasa branżowa i zasadnicza zawodowa
Jaką książkę warto przeczytać według Ciebie? Przedstaw krótko treść tej lektury,uzasadnij Swój wybór.
Praca musi zawierać minimum 15 zdań. Zapisz w zeszycie .

klasa 5

Email Drukuj PDF
klasa 5
Pierwsi bogowie
Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania do mitu:
1. Czym był Chaos?
2.Podaj imiona pierwszych bogów na świecie.
3. Kim był Okeanos?
4. Jak wyglądali cyklopi ?
5. Czym był Tartar?
6. Podaj imiona dzieci Kronosa.
7. Czym była Arkadia?
8. Jak Zeus uratował swoje rodzeństwo?

 

klasa 4

Email Drukuj PDF
klasa 4
Czary matki chrzestnej Kopciuszka.
Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania :
co wyczarowała wróżka z dyni, myszy, szczura i jaszczurki?
Jak wyglądał strój Kopciuszka na bal?

 

klasa 5

Email Drukuj PDF
klasa 5
Przeczytaj uważnie Mit o powstaniu świata

Zadania dla klasy 7/8 język polski

Email Drukuj PDF
klasa 7
Obejrzyj ekranizację "Zemsty" w reż. A. Wajdy.
W zeszycie zrób notatkę o filmie - 10 zdań.
klasa 8
Obejrzyj ekranizację "Syzyfowe prace" w reż. P. Komorowskiego.

W zeszycie zrób notatkę o filmie - 10 zdań.

You are here