Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 12404975

Dzisiaj jest: Środa
17 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksy, Andrzej, Bogdan,
Dzierżykraj, Januaria, Julietta, Leon,
Marceli, Marcelina, Maria Magdalena

Do końca roku zostało 168 dni.
Zodiak: Rak

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

CERiP Mniszki

Niezwykle intensywny dzie?. Dwa autobusy pe?ne dzieci i opiekunw dotar?y do Mniszek, gdzie zapoznali?my si? z zapominanymi zawodami i ?yciem naszych dziadkw oraz otaczaj?c? nas przyrod?. Wykonali?my rwnie? wspania?e pami?tkowe wozy i zjedli?my usma?on? na ognisku kie?bask?. Dzi?kujemy naszym przewodnikom za cierpliwo?? i ciekaw? lekcj? historii.

Flamaster- Olandia

14 wrze?nia na zaproszenie Fundacji, grupa taneczna Flamaster wybra?a si? do Olandii. Wraz z innymi szko?ami, na plenerowej scenie na ?wie?ym powietrzu, obejrzeli?my przedstawienie pt. "Piotru? i Wilk - Reinterpretacja". Do?wiadczyli?my ciekawych d?wi?kw muzyki, pi?knego ruchu i ta?ca - czyli wszystkiego co lubimy najbardziej. Dzi?kujemy Fundacji za zaproszenie i czekamy na kolejne spektakle.

14.09.2016 r. wyprawa nad Jezioro Kole?skie

Dzisiaj grupa ?mia?kw wyruszy?a na poszukiwanie skarbw. Mimo ?aru lej?cego si? z nieba dotarli?my do celu. Podziwiali?my faun? i flor? i mimo starannych poszukiwa? nie znale?li?my nic poza przygod? :). Zm?czeni, ale cali i zdrowi wrcili?my do domw. (ps. na jednym ze zdj?? wida? ?abk? znajd?cie j?)....

Warsztaty z tworzenia mebli z palet

Dzi?kujemy organizatorom z Cak Mi?dzychd za zaproszenie na warsztaty, ?wietnie si? bawili?my.

Rozpocz?cie roku szkolnego

....i nareszcie do szko?y, witamy w nowym roku szkolnym.....

W niedzielne popo?udnie wsplnie z kolegami i kole?ankami ze szko?y w ?owyniu ,wybrali?my si? skromn? reprezentacj? na mecz Lecha Pozna? z Ark? Gdynia. Mecze tych dru?yn nazywane s? meczami przyja?ni, poniewa? oba kluby na co dzie? sympatyzuj? ze sob?. Dla nas to spotkanie mia?o podwjny wymiar przyjacielski, dlatego, ?e z przyjaci?mi i kolegami z ?owynia pojechali?my na spotkanie "przyja?ni" do Poznania.

Więcej…

Tydzie? czytania dzieciom - BURMISTRZ


Tydzie? czytania ksi??ek w O?rodku rozpocz?? w tym roku burmistrz Mi?dzychodu - pan Krzysztof Wolny, ktry przeczyta? opowiadanie o Elmerze - s?oniu w kratk?.

Więcej…

W poszukiwaniu metematyki...

Od poczatku roku niektrzy uczniowie naszej szko?y brali udzia? w wycieczkach po okolicznych zak?adach pracy.Wycieczki te mia?y na celu zarwno poznanie niektrych zawodw jak i doszukiwanie si? w kazdym z nich matematyki.Czy uda?o nam si? "j?"znale?c??..Otz okaza?o si?,?e matematyka jest wsz?dzie!!!

Więcej…

Podchody matematyczno-przyrodnicze

24 05.2016 roku odby?y si? szkolne podchody matematyczno-przyrodnicze.Uczniowie klas gimnazjalnych , zawodowych i pp zostali podzieleni na cztery dru?yny,ktre by?y oznaczone kolorami.Przedstawiciele dru?yn losowali swj kolor,opiekunw i teczk?,w ktrej znajdowa?y si? wskazwki wyznaczaj?ce tras?.Na uczniw czeka?y po drodze zadania ukryte wok? jeziora.Miejsca gdzie znajdowa?y si? zadania by?y oznaczone chor?giewkami.

Więcej…

I Bieg Integracyjny

03.06.2016r. odby? si? I Bieg Integracyjny w naszym O?rodku. W biegu wzi??o udzia? oko?o 85 osb- naszych uczniw, ich rodzin, uczniw szk? z Mi?dzychodu i Sierakowa oraz mi?o?nikw biegania z Mi?dzychodu.

Więcej…

"Wierszyki ? wybryki? to tytu? przedstawienia teatralnego, ktry obejrzeli uczniowie naszej szko?y w ?rod?, 18 maja br. w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie. Jak co roku udzia? w wycieczce wzi?li rwnie? rodzice i rodze?stwo uczniw. Jeszcze przed przedstawieniem nasi podopieczni mogli wykaza? si? talentem aktorskim i odegra? role do tekstw wierszy wyg?aszanych przez aktork? teatru...

Więcej…

Muzeum - Historia przedsi?biorstw w PRL

Uczniowie gimnazjum mieli okazj? zapozna? si? z niezwykle ciekaw? i pouczaj?ca wystaw? ukazuj?c? histori? przedsi?biorstw dzia?ajacych w Mi?dzychodzie w czasach PRL-u. M?odzie? z wielkim zaintresowaniem przegl?da?a bogate zbiory 20 zak?adw pracy np. Pomona, Modex, Prokom, Las itp...

Więcej…

Olimpiada matematyczna 2015

19 maja uczniowie klasy III gimnazjum :Martyna Gmi?t, ?aneta Ciep?a i Bartek Zachwieja wzi?li udzia? w Olimpiadzie Matematycznej, ktra odbywa si? co roku w Zespole Szk? nr 2 w Poznaniu. Jest nam bardzo mi?o,?e mo?emy w niej uczestniczy?, poznawa? kolegw i kole?anki z innych szk?, jak rwnie? wykaza? si? swoimi umiejetno?ciami matematycznymi. W tym roku w Olimpiadzie wzi??o udzia? 7 dru?yn, my usytuowali?my si? na miejscu IV, ale jak niezwykle wdzi?cznym....bo ?rodkowym ;-)

Dzi?kujemy za zaproszenie i do zobaczenia za rok.

Warsztaty malarskie - farby akrylowe

Hania, Grzesiu, Damian, Szymon i Adrian go?cili na warsztatach malarstwa w Kole Mi?dzychodzkich Plastykw. Poznawali technik? malowania na p?tnie farbami akrylowymi pod czujnym okiem artystki pani El?biety Poni?skiej. Dzieci krok po kroku tworzy?y w?asne obrazy przedstawiaj?ce kwiaty. Atmosfera i i klimat w pracowni sprzyja? twrczemu dzia?aniu. Dzi?kujemy pani El?biecie Poni?skiej za cenne uwagi podczas malowania.

Więcej…

Muzyk, dudziarz - Przemys?aw Wawrzyniak

W poniedzia?ek, 16maja p. Maciej zorganizowa? nam kolejn? cz??? spotka? z muzyk?.Tym razem naszym go?ciem by? p. Przemys?aw Wawrzyniak, ktry zagra? na dudach, fletach i b?bnie i zapozna? nas z kultur? szkock? i irlandzk?. Pan Przemek zafascynowa? wszystkich muzyk? i strojem.

Więcej…

11. 05. 2016 r. wybrali?my si? na spacer, aby podziwia? pi?kno najbli?szej okolicy. Dotarli?my nad dwa jeziora: Tuczno i Winnogrskie. By?o weso?o, przyjemnie i tak ciep?o, ?e niektrzy postanowili sch?odzi? si? w podziemnym bunkrze. Po czterech godzinach w?drwki i przebyciu oko?o 17 kilometrw wrcili?my do domw cali i zdrowi- chocia? niektrzy "zgubili podeszwy" . Do zobaczenia na nast?pnej w?drwce.

Więcej…

Strona 10 z 33

You are here