Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 12082609

Dzisiaj jest: Czwartek
13 Czerwca 2024
Imieniny obchodzą
Antoni, Chociemir, Herman, Lucjan, Maria
Magdalena, Tobiasz

Do końca roku zostało 202 dni.
Zodiak: Bliźnięta

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

Wycieczka do kopalni "Wanda"

Uczniowie szko?y podstawowej, gimnazjum, szko?y bran?owej z opiekunami- pani? Asi?, panem Krzysiem, naszym dyrektorem, panem Rysiem i Tomkiem, wybrali si? do Puszczy Noteckiej na wycieczk?. Zwiedzali?my pozosta?o?ci po kopalni "Wanda" i podziwiali?my le?ne ost?py, o grzybach nie wspominaj?c.....Pogoda idealna, nastroje super...

Więcej…

Dzie? sportu 2017

Dzi? (4.10.2017) by? dzie? sportowy. Klasy rywalizowa?y w konkurencjach sprawno?ciowych,a po wysi?ku ognisko- kie?baski i g?wny punkt programu ziemniaki z ogniska.

Więcej…

Sprz?tanie ?wiata - wrzesie? 2017

15 wrze?nia w ramach Akcji Sprz?tania ?wiata pod has?em " Nie ma ?mieci, s? surowce" uczniowie SOSzW udali si? do Skupu Surowcw Wtrnych p. Szymona Kaczmarka. Naszych uczniw oprowadzi?a pani Joanna Kaczmarek. M?odzie? mog?a zobaczy? jak demontuje si? samochody, wycofane z eksploatacji, w profesjonalnej stacji demonta?u. Miejsce to wywo?a?o na uczniach du?e wra?enie. Dzieci otrzyma?y tez teczki z materia?ami informacyjnymi oraz sadzonk? drzewka. Uczniowie O?rodka porz?dkowali rwnie? teren wok? szko?y.

Więcej…

Rozpocz?cie roku szkolnego 2017/2018!

Rajd rowerowy Puszcza Notecka dobre s?siedztwo.

Pi?kny, s?oneczny poniedzia?ek- ostatni w tym roku szkolnym- uczniowie gimnazjum i szko?y zawodowej, z opiekunami, uczestniczyli w rajdzie rowerowym, zorganizowanym po raz pi?ty, przez Nadle?nictwo Mi?dzychd oraz Powiat Mi?dzychodzki. Przyjemna jazda w super towarzystwie.

Więcej…

FESTYN RODZINNY 2017

Druga cz??? super dnia.

Po Biegu, wszyscy mogli uczestniczy? w Festynie Rodzinnym, na ktrym by?o mnstwo atrakcji: grill, kawiarenka, popcorn, kosmetyczka, tatua?e, malowanie twarzy, gry, dmuchane zamki, wyst?py taneczne zespo?u Flamaster, wokalne, pchli targ, stanowisko artystyczne, loteria, trening z Fit Matk? Wariatk?. Dzi?ki jej relacjom internetowym by?a u nas ca?a Polska.

Bardzo dzi?kujemy wszystkim za obecno??.

Więcej…

II Bieg Integracyjny

By?o wspaniale.

By?o nas wielu, bardzo wielu. Uczniowie z rodzinami, go?cie - w?adze samorz?dowe, uczniowie szk? mi?dzychodzkich, ekipa Kr?? Kilometry, biegacze, olimpijczyk, pracownicy z rodzinami. By?a te? Wariatka - Fit Matka Wariatka.

By?a pogoda, dobry humor, wysi?ek, satysfakcja.

Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom, wsp?organizatorom, pomocnikom, sponsorom. Dzi?kujemy, ?e byli?cie z naszymi dzie?mi. Do zobaczenia za rok......????

Więcej…

FLAMASTER w Szamotu?ach

1 czerwca 2017r. Flamaster po raz kolejny wzi?? udzia? w Festiwalu Artystycznym Dzieci i M?odzie?y "Nasz ?wiat" w Szamotu?ach.

Więcej…

W klubie sportowym MMA DEVIL

2 czerwca uczniowie gimnazjum brali udzia? w zaj?ciach w klubie sportowym MMA DEVIL Fight Club pod has?em "Zamiast pali? papierosa chwy? za sztang? i ?wicz crossa". Trenerzy z klubu opowiedzieli nam o swojej pasji i treningach.

Więcej…

Warsztaty plastyczne"Czarno-bia?e, du?e i ma?e"

28 kwietnia w naszym o?rodku wsplnie z podopiecznymi ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Mi?dzychodzie tworzyli?my prace na temat czarne i bia?e, du?e i ma?e. Bawili?my si? kontrastem oraz wzorem, za pomoc? ktrych powsta?y obrazy przedstawiaj?ce r?ne zwierz?ta.

Więcej…

28 kwietnia j w Cak Mi?dzychd odby?a si? gala wr?czenia nagrd w konkursie plastycznym "Wis?a krlowa polskich rzek", w ktrej uczestniczyli Rysiu Kachel laureat I miejsca i Grzegorz Wiesner zdobywca II miejsca.

Więcej…

FLAMASTER w Teatrze w Poznaniu

W ?rod? 31 maja, dziewcz?ta z grupy tanecznej Flamaster, wybra?y si? wraz z uczniami zespo?u szk? Jedynka, do Teatru Wielkiego w Poznaniu. Obejrza?y?my magiczne przedstawienie baletowe, na motywach ba?ni Kopciuszek. Przepi?kny taniec, delikatne kostiumy, wymowna scenografia i niesamowita taneczna. Przez chwil? by?y?my w bajce?

Dzie? Mamy i Taty

Nad wod?

Dzieci z grup wychowawczych wtorkowe popo?udnie sp?dzi?y nad wod?, a dok?adniej nad rzek? Wart?, w Starym Porcie. Brali?my udzia? w projekcie "Woda bez barier" dofinansowanym przez Gmin? Mi?dzychd. Dzieci samodzielnie p?ywa?y kajakami oraz motorwk? z p.Robertem. Na zako?czenie piekli?my kie?baski na ognisku.

Warsztaty fotograficzne

Dzisiaj uczniowie gimnazjum brali udzia? w warsztatach, podczas ktrych poznawali archaiczne techniki obrazowania fotograficznego oraz eksperymentowali z materia?ami ?wiat?oczu?ymi. Zaj?cia prowadzi? pan Bogus?aw Biegowski, ktry jest niezale?nym fotografem, obecnie zajmuje si? propagowaniem fotografii analogowej rozumianej jako niematerialne dziedzictwo kulturowe.

Więcej…

Teatr - integracyjnie

W dniu 18 maja 2017r. odby?a si? wycieczka integracyjna, w ktrej tym razem wzi??o udzia? a? 61 osb- przedszkolaki, uczniowie, rodzice i kadra O?rodka. Nasze spotkanie z kultur?, tym razem odby?o si? w Teatrze Animacji w CK Zamek w Poznaniu. Ogl?dali?my sztuk? pt. "Ja? i Ma?gosia" pira Jana Brzechwy.

Więcej…

Strona 6 z 33

You are here