Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 12083027

Dzisiaj jest: Czwartek
13 Czerwca 2024
Imieniny obchodzą
Antoni, Chociemir, Herman, Lucjan, Maria
Magdalena, Tobiasz

Do końca roku zostało 202 dni.
Zodiak: Bliźnięta

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

Jump arena - Pozna?

We wtorek, 23 maja, uczniowie, ktrzy wyst?powali w Jase?kach pojechali w nagrod? do Poznania. Do wyboru mieli wizyt? w Jump Arenie lub kinie. Bawili si? ?wietnie. W drodze powrotnej oczywi?cie Mc Donald.

Więcej…

Europejski Dzie? Logopedy

Dn. 06.03.2017r. w naszej szkole obchodzili?my Europejski Dzie? Logopedy.

Z tej okazji zaprosi?am dzieci do wzi?cia udzia?u w licznych konkursach logopedycznych. Dzieci z klas IV, V, VI wykona?y ilustracje do znanych rymowanek polskich poetw pt. ? Rymowanki ? rysowanki ?.

Więcej…

?GIMNASTYKA BUZI I J?ZYKA NA WESO?O?

W ramach projektu ?GIMNASTYKA BUZI I J?ZYKA NA WESO?O? w naszej szkole, odbywaj? si? zaj?cia indywidualne i grupowe dla dzieci z zaburzeniami mowy.
Uczniowie w czasie zaj?? usprawniaj? motoryk? narz?dw mowy (j?zyka, warg, policzkw, podniebienia mi?kkiego), wykonuj? ?wiczenia oddechowe, s?uchowe oraz artykulacyjne.

Dzieci s?uchaj? opowiada? logopedycznych iprbuj? wykonywa? poprawnie wszystkie ?wiczenia.

Więcej…

Po raz dziewi?ty uczniowie szk? powiatu mi?dzychodzkiego przyj?li zaproszenie uczniw SOSzW w Mi?dzychodzie na konkurs- spotkanie integracyjne.

W tym roku byli?my w ?odzi...

Więcej…

"Sportowe czytanie"

Dzisiaj odwiedzili nas go?cie wyj?tkowi: pan Mateusz Banaszkiewicz i wicestarosta - pan J?drzej Schubert. Z zaproszenia skorzystali domownicy ?rodowiskowego Domu Samopomocy i dzieci ze Szko?y Podstawowej nr 1.

Pan Mateusz przeczyta? bajk? ,,Wy?cig gokartw?. Razem z panem Schubertem przedstawili zebranym ,,Elementarz sportu?.

My ju? wiemy, ?e sport to zdrowie, a ,,# bieganie jest fajne?. Pani Asia ? organizator II Biegu Integracyjnego - zaprosi?a do wzi?cia udzia?u w tym wa?nym dla naszego O?rodka biegu. Obejrzeli?my fotorelacj? z poprzedniej edycji. Wiemy ju?, ?e pan wicestarosta pobiegnie z nami. Bardzo si? z tego cieszymy. Pan Mateusz obj?? nasz bieg honorowym patronatem.

Na koniec zesp? Flamaster zata?czy? dla naszych go?ci.

Bardzo dzi?kujemy panu Mateuszowi i panu wicestaro?cie za po?wi?cony nam czas.

Więcej…

Apel WIELKANOCNY 2017

11 kwietnia, uczniowie i pracownicy szko?y podziwiali apel w wykonaniu starszych i m?odszych dzieci. Po apelu wszyscy mogli wsplnie zje?? ?niadanie. Nad ca?o?ci? czuwa?a pani Ela, Justyna i Ania. ?wi?tecznego zaj?czka dla ka?dego dziecka przekaza?a pani Ewa Michalak. Dzieci odwiedzi?a ?abka, ktra przynios?a dzieciom s?odycze. Ka?dy otrzyma? rwnie? kwiaty ufundowane przez firm? pana B. Krlika z Chrzypska Wielkiego, a placki pan Wachowiak.

Więcej…

Warsztaty plastyczne w ?DS

Dzisiaj go?cili?my w ?rodowiskowy Dom Samopomocy w Mi?dzychodzie, gdzie pod kierunkiem pani Renaty Pieczonki wsplnie malowali?my. W warsztatach z naszej szko?y uczestniczyli uczniowie z k?ka plastycznego: Agnieszka, Hania, Zuzia, Daria, Samuel, Rysiu i Grzegorz. Zobaczyli?my rwnie? pozosta?e pracownie ?DS na terenie placwki. W ramach wsp?pracy na kolejne spotkanie warsztatowe zaprosili?my podopiecznych ?DS do naszego o?rodka. Tematem warsztatw b?dzie zabawa kolorem pt. Czarno- bia?e zwierz?ta du?e i ma?e. Owocem warsztatw b?dzie wsplna wystawa prac. Dzi?kujemy za zaproszenie i pocz?stunek.

Więcej…

Konkurs plastyczny - Zb?szy? 2017

6 kwietnia Hania , Agnieszka, Grzegorz, Szymon i Damian z klasy GA uczestniczyli w gali wr?czenia nagrd w konkursie "Pisanki, Kraszanki, Jajka Malowane" w Zb?szy?skim Centrum Kultury. Na konkurs wp?yn??o 226 prac. Wszystkie prace zosta?y nagrodzone. Spotkanie zgromadzi?o uczniw i podopiecznych z placwek specjalnych z wojewdztwa wielkopolskiego. By?o nam mi?o znale?? si? w tym gronie. Oprcz wr?czenia nagrd , wykonywali?my koszyczki wielkanocne i podziwiali?my pokazy taneczne. Organizatorem konkursu by? Specjalny O?rodek Szkolno Wychowawczy w Zb?szyniu. Dzi?kujemy organizatorom za zaproszenie, a uczniom gratulujemy nagrd i twrczego zapa?u w tworzeniu kolorowych pisanek.

Więcej…

FLAMASTER na Ceremonii Otwarcia Regionalnego Turnieju Bowlingowego

W poniedzia?ek 3 kwietnia grupa taneczna Flamaster zaprezentowa?a si? podczas Ceremonii Otwarcia Regionalnego Turnieju Bowlingowego Olimpiad Specjalnych, ktry odbywa? si? w "Niku Bowling" w Poznaniu. Bardzo dzi?kujemy Organizatorom za zaproszenie, czujemy si? zaszczyceni. Mamy nadziej?, ?e naszymi ta?cami dodali?my zawodnikom moc wiosennej energii.

Wycieczka do ?odzi

31.03.2017r. uczniowie SOSzW w Mi?dzychodzie, Szko?y Podstawowej w Lutomiu, Zespo?u Szk? Dwjka, Zespo?u Szk? Jedynka z opiekunami i rodzicami wybrali si? na wycieczk? do ?odzi.

Podziwiali?my pozosta?o?ci po zak?adach przemys?owych ?dzkich fabrykantw i s?awn? ulic? Piotrkowsk?.

Odwiedzili?my dwa muzea - Muzeum Bajki Se-Ma-For i Muzeum Fabryki.

Więcej…

Warsztaty ?TOLERANCJA-DYSKRYMINACJA"

W dniu 28 marca 2017 roku m?odzie? naszego O?rodka odwiedzi?y Przedstawicielki Stowarzyszenia ?Zajarani ?yciem?. Celem ich wizyty by?o przeprowadzenie warsztatw ?TOLERANCJA-DYSKRYMINACJA?.

Serdecznie dzi?kujemy za po?wi?cony nam czas i nie mo?emy doczeka? si? kolejnych warsztatw przeprowadzonych przez Cudowne Panie J.

SU Gimnazjum i Szko?y Zawodowej

Muzycy i ich instrumenty - TR?BKA

Dzisiaj, na zaproszenie p.Macieja, odwiedzi? nas pan Daniel Koty?ski - tr?bacz. Pan Daniel gra w orkiestrze na tr?bce. Dowiedzieli?my si? wielu ciekawych rzeczy o tym instrumencie i mogli?my pos?ucha? prawdziwej muzyki. Bawili?my si? ?wietnie.

Więcej…

Mecz Lecha Pozna?

"JEDYNI TACY Z O?RODKA FANI W KOLEJORZU BEZGRANICZNIE ZAKOCHANI !!!"

TAK, TAK NA WIOSN? ZALICZYLI?MY Z ?UKASZEM ORLIKIEM:

TERMALIK? NIECIECZA, LECHI? GDA?SK I GRNIKA ??CZN?......

A TO NIE KONIEC!

Wizyta u Boskich

By?o jeszcze ciemno, kiedy dzieci z SOSzW wsiada?y do autokaru, aby wyruszy? w podr? do Boskich.Po d?ugiej podr?y dotarli?my i mogli?my zobaczy? jak wygl?da praca przy serialu "Rodzinka.pl", plan zdj?ciowy. Najwa?niejsze, ?e mogli?my spotka? aktorw graj?cych w serialu. Wszyscy byli dla nas bardzo mili. Dzi?kujemy firmie ABC Czepczy?scy bez pomocy, ktrej wycieczka nie dosz?aby do skutku.

Więcej…

Wyjazd do kina

W dniu 8 marca z okazji Dnia Kobiety i Dnia M??czyzny Uczniowie naszego O?rodka udali si? do kina ?Helios? w Gorzowie Wielkopolskim. Oprcz seansu filmowego niektrzy z nas udali si? na udany ?shopping? w Galerii Askana {#emotions_dlg.smile}.

Zach?camy ju? dzi? do wyjazd w przysz?ym roku.

SU Gimnazjum i Szko?y Zawodowej

Strona 7 z 33

You are here